nákupný košík

počet položiek: 0

suma: 0,00 €

prihlasovací e-mail:

prihlasovacie heslo:

- registrácia

- zabudol som heslo

Obchodné podmienky

Tieto obchodné podmienky upravujú vzťah medzi dodávateľom ako predávajúcim a zákazníkmi - kupujúcimi. Všetky dodávky tovaru a služieb, ktoré boli uskutočnené v dobe platnosti týchto obchodných podmienok im podliehajú. Kupujúci prijíma platnosť obchodných podmienok odberom tovaru alebo služieb u predávajúceho a týmto aktom pre neho vstupujú v platnosť.
Predávajúci:
 
najautodiely  s.r.o.
Tallerova 4 
811 02
 
Bratislava 
Slovenská republika
 
SK2120325042
Prevádzka :
Nadjazdová 1 , 971 01 Prievidza
 
Kupujúci:
Fyzická alebo právnická osoba, ktorá si záväzne objednala tovar a ktorá riadne a pravdivo uviedla údaje potrebné na jej identifikáciu, tak ako sú požadované v registračnom formulári.
 
Ceny uvedené v predaji cez elektronický obchod, platia výhradne pre nákup produktov prostredníctvom E-shopu. Obchodný portál neobsahuje celý náš sortiment, ak nejaký produkt nemôžete nájsť, neváhajte nás kontaktovať telefonicky, mailom, alebo vyplňte náš dopytový formulár.
Ako nakupovať?
1. Vyberte si tovar v našom E-shope
Môžete vyhľadať tovar podľa kategórie (v ľavej časti obrazovky), alebo podľa textu v názve alebo podľa kódu tovaru (môžete zadať hore v kolónke 'hľadaj')
2. Košík
Vybraný tovar vložte do košíka s potrebným množstvom kliknutím na ikonu košíka v riadku s názvom tovaru. Obsah košíka je vždy prístupný v nástrojovej lište v pravej hornej časti.
3. Odoslanie objednávky
Objednávku odošlete z košíka pomocou tlačidla "Potvrdiť objednávku". V príprave objednávky vyplňte ďalšie potrebné údaje.
4. Platba za tovar
Počas procesu objednávky si vyberte spôsob platby. Po prijatí objednávky Vám príde potvrdzujúci email . Tovar doručíme podľa doby uvedenej pri tovare v našom E-shope. 
5. Dodanie tovaru
Štandardný spôsob dodania tovaru je dodanie kuriérskou službou na Vami zvolenú adresu, prípadne podľa dohody je možné tovar prebrať osobne v sídle spoločnosti, alebo využiť dopravu dodávateľa.Spoločnosť najautodiely s.r.o. sa zaväzuje dodať tovar v rozmedzí od 7 - 12 pracovných dní.
 
Spôsoby platby
Platba sa vykonáva pri odbere, alebo doručení tovaru.
 
Spôsob dodania tovaru  a platobné podmienky
1. Kuriérska prepravná služba do 24hodín poštový kuriér  -  cena prepravného je 24,- €  po odoslaní zo sídla našej spoločnosti.
2. Doprava rozvozom dodávateľa : podľa dohody.
3. Osobný odber v prevádzke spoločnosti.
Odstúpenie od záväznej objednávky
1.Odstúpenie od objednávky je možné do 24 hodín od jej zadania do objednávkoveho systému.Pokiaľ vybraný produkt        nie je skladom.
2.Po uplynutí tejto doby nie je možné stornovať objednávku len z jedného dôvodu a to, že tovar, ktorý ste si vybrali v našom e-shope nie je možne stornovať u výrobcu . ( ULTER SPORT ,  BUZZER )
 
3.Jedná sa o športové výfuky univerzálne ako aj na konkrétny typ vozidla alebo športovo - ozdobné koncovky.
4.Odstúpenie od Vami zadanej objednávky je vždy potrebné zaslať e-mailom na adresu:  objednavky@najautodiely.sk
 
Reklamácie
Reklamácie z dôvodu materiálových alebo výrobných závad si môžete uplatniť priamo u dodávateľa. Záručná doba je štandardne dva roky, pokiaľ nie je v popise produktu uvedené inak.
Vrátenie tovaru
Ak chcete tovar vrátiť alebo vymeniť kontaktujte nás e-mailom alebo telefonicky 0950 424 142 alebo 0905 277 618.Vrátenie nepoškodeného tovaru je možné do doby 14 dní od doručenia tovaru podľa zákona 102/2014 Z.Z. o zásielkových obchodoch.Tovar je potrebné vrátiť na adresu najautodiely s.r.o. Nadjazdová 1 Prievidza podľa možností v originálnom balení,kompletný,nepoškodený v poistenom balíku s priloženým dokladom o kúpe! TOVAR VRÁTENÝ NA DOBIERKU NEPRIJÍMAME !! Cena tovaru bude zákazníkovi vrátena bezodkladne po kontrole tovaru a to na účet do 14 dní od doručenia vráteného tovaru.

 

Tovar musí byť kompletný, neporušený, podla možnosti v originálnom obale a dokladom o kúpe !!! Najlepšie v originálnom obale, schopný ďalšieho predaja - všetko príslušenstvo (doklady, príslušenstvo).

 
Spotrebiteľské zmluvy a poučenie o práve na odstúpenie
V prípade, kedy predaj tovaru (resp. realizácia predmetu plnenia) je uskutočnený na základe zmluvy uzatvorenej pri použití prostriedkov komunikácie na diaľku (menovite elektronický obchod na Internete), má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť do 14 dní od prevzatia plnenia. Len v prípade, pokiaľ by dodávateľ neposkytol spotrebiteľovi informácie, ktoré je podľa § 53 občianskeho zákonníka povinný poskytnúť, je táto lehota 3 mesiace od prevzatia plnenia. Ak sú informácie riadne poskytnuté v jeho priebehu, dochádza k ukončeniu trojmesačnej lehoty a začína od tej doby plynúť lehota štrnásťdňová. Spotrebiteľ však nemôže odstúpiť od zmlúv vymenovaných v § 53 odst. 7 občianskeho zákonníka, ktorými sú menovite zmluvy na dodávku počítačových programov, ak porušil spotrebiteľ ich originálny obal, zmluvy na dodávku tovaru upraveného podľa priania spotrebiteľa, zmluvy na dodávku tovaru alebo služieb, ktorých cena závisí na výchylkách finančného trhu nezávisle na vôli dodávateľa a ďalšie zmluvy vymenované zákonom.V prípade objednania tovaru, ktorý ide do výroby pre konkrétneho zákazníka (všetky športové výfuky na konkrétny typ vozidla), je možné túto objednávku zrušiť do 24hodín od objednania.
Oznámenie spotrebiteľa o odstúpení od zmluvy uzatvorenej na diaľku musí byť dodávateľovi doručené do skončenia lehoty pre odstúpenie a dodávateľovi musí byť riadne vrátený kompletný tovar (plnenie) v pôvodnom nepoškodenom obale, v pôvodnom stave so všetkými dokladmi a dokumentáciou, ktoré boli spotrebiteľovi dodané. Spotrebiteľ vracia tovar na adresu dodávateľa. Dôsledkom odstúpenia je povinnosť strán vrátiť si všetko, čo podľa zmluvy dostali. Priame náklady na vrátenie tovaru nesie spotrebiteľ. Po odstúpení a riadnom vrátení tovaru spotrebiteľom je dodávateľ povinný bez zbytočného odkladu vrátiť spotrebiteľovi čiastku za tovar zaplatenú. Zmluvu uzatvorenú na diaľku so spotrebiteľom možno zrušiť len za podmienok stanovených občianskym zákonníkom (§ 49, § 517 odst.1, § 597, § 623, § 679).
 
Ochrana osobných údajov
Naša spoločnosť sa zaväzuje neposkytnúť osobné údaje tretej strane pre akékoľvek účely, pokiaľ k tomu zákazník nedá súhlas. Pri registrácií má zákazník možnosť zvoliť si zasielanie informácií o nových produktoch alebo iných marketingových informácií od prevádzkovateľa predajne.
Ďalšie vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.
 
 
Ostatné ujednania
Kupujúci berie na vedomie a súhlasí, že práva a povinnosti medzi predávajúcim a kupujúcim sa okrem týchto obchodných podmienok riadia obchodnými podmienkami predávajúceho, ktoré sú k dispozícii v sídle predávajúceho alebo na jeho internetových stránkach a postup pri uplatnení nároku z chýb tovaru (reklamácie) reklamačným poriadkom predávajúceho, ktorý je k dispozícii rovnako v sídle predávajúceho, alebo na jeho internetových stránkach.
Kupujúci prehlasuje, že sa pred vyplnením objednávky zoznámil s týmito obchodnými podmienkami predávajúceho a reklamačným poriadkom predávajúceho a že s týmito súhlasí, čo potvrdzuje potvrdením objednávky.

 

© 2012 by DODUIN